Medlemsavgift 2020

MEDLEM

Avgift för 2020 är:

Vuxen över 18år: 1050kr

Studerande över 18 år: 950kr

Junior under 18 år: 760kr

Alla nya medlemmar betalar utöver medlemsavgift 500 .- för kompressorn som en engångsavgift.

STÖDMEDLEM

Med stödmedlem menas medlem som redan är ansluten till SSDF via annan klubb eller en icke-dykande vän till klubben.

Stödmedlem: 250kr

BG: 5211-9401