Medlemsavgift 2023

MEDLEM

Avgift för 2023 är:

Vuxen över 18år: 950kr

Studerande över 18 år: 850kr

Junior under 18 år: 750kr

Alla nya medlemmar betalar utöver medlemsavgift 500 .- för kompressorn som en engångsavgift.

STÖDMEDLEM

Med stödmedlem menas medlem som redan är ansluten till SSDF via annan klubb eller en icke-dykande vän till klubben. Stödmedlem får gärna fylla luft hos oss, men primärt skall ske i den klubb som man är ordinariemedlem i. 

Stödmedlem: 250kr

BG: 5211-9401